maciek1

 

Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów prusiek2015 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

2
 
 

Partnerzy

podkarpacie

zarszyn

besko

 ebukowsko-jpg

ekomancza-jpg

izagorz-jpg

etyrawa-jpg

lesko

ustrzyki

brzozow

wbieszczadach.net

wsanok

Zostań fotoreporterem

Zostań fotoreporterem sanokonline.pl

Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!

Kontakt z redakcją:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 502 920 384
Tel. 782 795 602
 


 

31 items tagged "Gmina Sanok"

Wyników 1 - 20 z 31

Wielkie serca i wielka kwota 15.000 zł do podziału dla rodziny Miłoszka i Marcinka

Category: Region
Utworzone: środa, 10, luty 2016 09:14

SANOK / Aż tak spek­taku­larnego sukcesu nikt się nie spodziewał. Wiadomo było że przy takiej frek­wencji rekord zysku z ubiegłorocznej imprezy jest w naszym zasięgu ale że niemal go pod­woimy… Tak, mamy już pewne 15.000 zł zysku z imprezy chary­taty­wnej dla Miłoszka i Marcinka, naszych dwóch dziewię­ci­o­let­nich podopiecznych.

1-IMG 9383

W imprezie jaka odbyła się w min­ioną sobotę tj. 6 lutego 2016 r.  w sanockim ośrodku Sosenki wzięło udział 108 osób, do tego zaproszeni goś­cie i obsługa. Ostatni balow­icze opuszczali imprezę o godzinie 5-ej nad ranem. Goś­ciem spec­jal­nym i uroczą niespodzianką dla uczest­ników były odwiedziny imprezy przez rodz­inę Państwa Kuśnierzy z małym, cho­ru­ją­cym na nowotwór mózgu Miłoszkiem. Stan chłopca był na tyle dobry że On, jego mama i tata oso­biś­cie podz­iękowali orga­ni­za­torom, spon­sorom i uczest­nikom balu za wspar­cie, życząc jed­nocześnie wszys­tkim udanej zabawy ostatkowej.

1-IMG 9389

Orga­ni­za­torzy w oso­bie trzech uroczych Aniołków Soł­tysa: Pań Joanny Gankiewicz, Iwony Pawłowskiej i Edyty Nowakowskiej przy współpracy z soł­ty­sem i miejs­cowym Sto­warzysze­niem Mieszkańców i Sym­pa­tyków Załuża oraz Kołem Gospodyń Wiejs­kich zarażali swoim entuz­jazmem wszys­t­kich dookoła, zgro­madza­jąc wokół przed­sięwz­ię­cia potężne grono sprzymierzeńców.
W skład tego “pospo­litego ruszenia” weszły ich rodziny, zna­jomi, odwiedzane przez nich i pros­zone o pomoc firmy, urzędy, insty­tucje, artyści oraz osoby pry­watne i jak zwykle wspani­ały zespół muzy­czny SAMI SWOI. Pomimo więk­szej skali i co za tym idzie więk­szych nakładów podob­nie jak w lat­ach ubiegłych całość imprezy udało się zor­ga­ni­zować bez narusza­nia puli środ­ków zebranych z biletów cegiełek, które były pod­sta­wowym źródłem dochodu i w całości trafią na zakładany cel. Więk­szość potrzeb­nych do orga­ni­za­cji balu ele­men­tów została pozyskana nieod­płat­nie a za pozostałe zapła­cili spon­sorzy. Dodatkowym źródłem zysków były datki wrzu­cane do puszki i przeprowadzane w trak­cie iwentu licy­tacje przed­miotów i usług ofi­arowanych na ten cel przez licznych darczyńców.

1-IMG 9409

Naj­drożej bo za kwotę 450 zł udało się sprzedać ory­gi­nalną koszulkę sanock­iej drużyny hoke­jowej z auto­grafami wszys­t­kich zawod­ników, przekazaną przez Sto­warzysze­nie Kibiców Sanock­iego Hokeja, za 410 zł sprzedano też obraz autorstwa Joanny Szostak.
Ciekawymi pozy­c­jami aukcji były też zor­ga­ni­zowane przez dziel­nych strażaków o zło­tych ser­cach atrakcje dla miłośników zwięk­szonej dawki adren­a­liny, są to: nurkowanie z instruk­torem, atrakcje NATURA PARKU w Stężnicy w postaci parku linowego i skoku na waha­dle, jazda qua­dem po pry­wat­nym torze ATRAKCJEBIESZCZADY.pl Pana Fran­ciszka Laska z Brzo­zowa czy prze­jażdżka motorówką po zalewie solińskim. O wielu licy­towanych atrakc­jach pisal­iśmy już wcześniej tutaj:www.zaluz.gminasanok.pl ale warto wspom­nieć i podz­iękować jeszcze niewymieni­anym wcześniej ofi­ar­o­daw­com takim jak: domki wypoczynkoweOSTOJA KARLIKÓWPod­karpacki Bank Spółdziel­czy, Pra­cow­nia i Gale­ria Rękodzieła Artysty­cznego ZAUŁEK SZTUKI Pani Justyny Kurkarewicz, Sanok ul. Lip­ińskiego 22, Gabi­net Kos­me­ty­czny IZABELA Izabeli Kopczak, Sanok ul. Błonie 1, Sklep Kos­me­ty­czny WAREX, Sanok ul. Grze­gorza 2, Salon Fryzur NAOMI, Sanok, ul. J. Pawła II 54, Cen­trum Diete­ty­czne NATURA HOUSE, Sanok, ul. Mick­iewicza 36, sanockie kwia­cia­rnie NERINA ul. Grze­gorza 2/3 i EVGARDEN ul. Kochanowskiego 25, sklep DEKORATOR, ul. K. Wielkiego 6, zakład FOTO STUDIOKOLOR Marek Zakrzewski, ul. Kochanowskiego 25, Sklep “U PELI Dorota Bogusz, Wetlina, sklep z art. Gospo­dar­czymi w GALERII POSADAMARKOSBUS prze­wozy na trasie Sanok – Kraków, Zespół Szkół nr 1, im. Karola Adamieck­iego w Sanoku, Warsz­taty Ter­api Zaje­ciowej w Huzelach czy nigdy nie odmaw­ia­jąca nam wspar­cia stacja paliw ADAP, Sanok ul. Królowej Bonny.
Poza ofi­ar­o­daw­cami przed­miotów licy­towanych nie można pom­inąć firm które przekazały skład­niki z których przy­go­towano poczęs­tunek dla gości tego wiec­zora, i tak nie pier­wszy raz wspier­a­ja­cym już imprezę mamy sanockie hur­townie majace siedz­ibę na giełdzie przy ulicy Bema: hur­tow­nia art. spoży­w­czych JURGO, hur­townie owocowo-warzywne Pani HALINY BUŁDAK oraz Pana MARIUSZAMAŚLAKA a także z tej samej branży hur­tow­nia SAN-FRUT Tomasza Wegrzyna, Sanok, ul. Okulick­iego 2, hur­tow­nia miesa i wedlin DOMICELA, masar­nia TROJAz Zagórza i ZYGMUNT z Ustrzyk Dol­nych, Piekar­nia MIKOSZ z Zarszyna. Nowe firmy i osoby w tym gronie to: Restau­racja BARTEK która przy­go­towała 250 przepysznych pasztecików do barszczyku, hur­tow­nia spoży­w­cza OMEGA, ul. Bema, Gospo­darstwo Rolne Państwa Tadeusza i Janiny Łonyszynmar­ketINTERMARCHE z siedz­iba w GALERII POSADAfirma F. DYSTRYBUCJA Wio­letty i Józefa Fal, rozprowadza­jąca wody IWONICZANKA i FANATIC. Środki finan­sowe na opłace­nie pozostałych kosztów wyasyg­nowały firmy: TRI POLAND, sieć aptekOMEGA oraz BIESZCZADZKA SKOK. Wyrazy uzna­nia za pomoc orga­ni­za­cyjną należą sie też sze­fom i urzęd­nikom Gminy Sanok oraz Urzędu Miasta Sanoka.

Nowym pomysłem o jaki udało się w tym roku wzbo­gacić akcję są inter­ne­towe licy­tacje przeprowadzane na facebook’owym pro­filu: ZAŁUŻ GMINA SANOK z których rzecz jasna cały dochód wspiera ten sam szla­chetny cel. Zachę­camy do odwiedzin naszego pro­filu, do dołącza­nia do grona zna­jomych i do licy­tacji ciekawych przed­miotów i innych atrakcji.

Orga­ni­za­torzy serdecznie dziękują wszys­tkim wyżej wymienionym oraz uczest­nikom zabawy a szczegól­nie tym “sza­le­ją­cym” na licy­tac­jach i dzielą się z nimi radoś­cią i satys­fakcją jaką daje niesie­nie pomocy innym. Zebrane pieniądze będą podzielone pomiędzy rodz­iców oby­d­wóch chłopaków.
ZACHĘCAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW I SYMPATYKÓW ZAŁUŻA BY W MIARĘ SWOICH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI KORZYSTALI Z ZAKUPÓW TOWARÓWI USŁUG W FIRMACH KTÓRE WSPARŁY NASZĄ AKCJĘ.
Na koniec prag­niemy podz­iękować redakcją wszys­t­kich naszych patronów medi­al­nych bo to w dużym stop­niu dzięki Wam impreza nabiera coraz więk­szego roz­machu i pozwala pobi­jać kole­jne reko­rdy finansowe.

źródło: UG Sanok

Spotkanie opłatkowe w Srogowie Dolnym

Category: Sanok
Utworzone: piątek, 29, styczeń 2016 11:46

SROGÓW DOLNY / 23 stycznia w sali Wiejskiego Domu Kultury w Srogowie Dolnym odbyło się Spotkanie Opłatkowe.

Spotkanie Opłatkowe - Srogów Dolny 2016 013

Przybyli goście mieli przyjemność zobaczyć:

* przedstawienie jasełkowe w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Srogowie Górnym,

* koncert kolęd w wykonaniu uczniów oraz absolwentów Zespołu Szkół w Strachocinie,

* występ grupy Mażoretek IMPULS z Pakoszówki,

* Występ Kapeli Ludowej KAMRATY

Spotkanie Opłatkowe - Srogów Dolny 2016 015

Spotkanie Opłatkowe - Srogów Dolny 2016 019

Spotkanie Opłatkowe - Srogów Dolny 2016 031

Spotkanie Opłatkowe - Srogów Dolny 2016 033

Spotkanie Opłatkowe - Srogów Dolny 2016 041

Spotkanie Opłatkowe - Srogów Dolny 2016 060

Spotkanie Opłatkowe - Srogów Dolny 2016 062

Spotkanie Opłatkowe - Srogów Dolny 2016 086

Spotkanie Opłatkowe - Srogów Dolny 2016 146

Spotkanie Opłatkowe - Srogów Dolny 2016 148

źródło: Urząd Gminy Sanok

"Powitanie lata" w Prusieku

Category: Imprezy
Utworzone: środa, 01, lipiec 2015 15:50

PRUSIEK / Sołectwo Prusiek wraz z Gminą Sanok zapraszają na piknik rodzinny "Powitanie Lata 2015", który odbędzie się w niedzielę 5 lipca od godz. 14.00 na terenie szkoły podstawowej w Prusieku.

 

zaproszenie

Listy dla ziemi - wyniki konkursu

Category: Sanok
Utworzone: czwartek, 18, czerwiec 2015 11:35

GMINA SANOK / Listy dla ziemi to kampania edukacyjna z zakresu ochrony środowiska,  skierowana do dzieci i do dorosłych, której pomysłodawcą jest Fundacja Ekologiczna ARKA. Gmina Sanok po raz drugi przystąpiła do akcji Listy dla ziemi. W tym roku poruszony został temat segregacji odpadów, ekokonsumpcji i zapobiegania powstawania odpadów.

kl 0 Kacper Woniak

Dzieci ze szkół podstawowych, po wprowadzeniu przez nauczyciela w tematykę segregacji odpadów, ekokonsumpcji i zapobiegania powstawania odpadów, pisały listy do dorosłych: rodziców, opiekunów znajomych, przedstawiając w nich pomysły działań na rzecz ograniczenia produkcji odpadów oraz właściwej segregacji. Starsi uczniowie pisali listy,  młodsi malowali. Prace wykonane przez dzieci brały udział w konkursie zorganizowanym przez Urząd Gminy Sanok. Nagrody: dyplomy i upominki, przyznawane były w każdej wiekowej. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

- klasa „O”: Karol Dżugan (I) - Niepubliczne Przedszkole w Pakoszówce, Kacper Woźniak (II), Igor Iwaniszyn (III) - Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Trepczy;

- klasa „I”: Karol Tchórz (I) - Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach, Patrycja Wilk (II)–Filialna Szkoła Podstawowa w Czerteżu, Robert Sokołowski (III) - Szkoła Podstawowa w Pakoszówce;

- klasa „II”: Kacper Zanik (I), Amelia Jaśkowiec (II) - Filialna Szkoła Podstawowa w Czerteżu, Karolina Kurek (III) - Szkoła Podstawowa w Dobrej;

- klasa „III”: Szymon Gołda (I) – Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach, Anna Bar (II) – Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Trepczy, Damian Jakima (III) - Szkoła Podstawowa w Kostarowcach;

- klasa „IV”: Amelia Piecuch (I) – Szkoła Podstawowa w Falejówce, Damian Michalski (II) – Szkoła Podstawowa w Kostarowcach, Julia Kosar (III) - Szkoła Podstawowa w Pakoszówce;

- klasa „V”: Oliwia Niemiec (I) – Szkoła Podstawowa w Kostarowcach, Gabriela Bartkowska (II), Izabela Klimkowska (III) – Szkoła Podstawowa w Falejówce;

- klasa „VI”: Anna Masłowska (I) – Szkoła Podstawowa w Pakoszówce, Zuzanna Grzebień (II) – Szkoła Podstawowa w Kostarowcach, Daria Chrobak (III)– Szkoła  Podstawowa w Dobrej.

Gratulujemy wyróżnionym!

 

GMINA SANOK

Dzień Dziecka w Kostarowcach

Category: Imprezy
Utworzone: czwartek, 28, maj 2015 11:46

KOSTAROWCE / 31 maja 2015 r. na placu obok Wiejskiego Domu Kultury w Kostarowcach odbędzie sie piknik rodzinny z okazji "Dnia Dziecka".

Serdecznie zapraszamy!

 

afisz 2015

224. rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości w Sanoku

Category: Rozrywka
Utworzone: wtorek, 28, kwiecień 2015 10:37

Program Powiatowo – Miejsko – Gminnych uroczystości Święta Konstytucji 3–go maja (niedziela):
 

godz.11.00 – Uroczysta koncelebrowana Msza Święta w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w intencji Ojczyzny – twórców i obrońców Konstytucji 3 maja z udziałem:
– przedstawicieli władz powiatowych, miejskich i gminnych
– pocztów honorowych i sztandarowych
– Zespołu Wokalnego „Soul” i Chóru „Sonores” działających przy parafii pw. Przemieniania Pańskiego w Sanoku
Górniczej Orkiestry Dętej SZGNiG
 

Po mszy :
– Złożenie wspólnego wieńca przez władze samorządowe Powiatu Sanockiego, Miasta Sanoka i Gminy Sanok w imieniu mieszkańców pod Krzyżem Pamięci
– przejście ulicami Grzegorza z Sanoka  Kościuszki pod pomnik Tadeusza Kościuszki :
– przemówienie starosty sanockiego Romana Koniecznego,
– wystąpienie burmistrza Sanoka Tadeusza Pióro
– złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki
– w trakcie uroczystości pieśni majowe w wykonaniu Zespołu „Soul”
– ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI HYMNEM NARODOWYM w wykonaniu Orkiestry Dętej SZGNiG

UROCZYSTOŚCI TOWARZYSZĄCE

30 kwietnia 2015 r.  Rynek w Sanoku
- godz. 10.00 – Przedszkolaki z Biało-Czerwoną
- godz.11.00 – rozpoczęcie VII Młodzieżowej  Parady Niepodległości przejście ulicami: 3 maja, Kościuszki, Mickiewicza, Zamkową, pomnik „Synom Ziemi Sanockiej”

3 maja 2013 r.    Dziedziniec sanockiego zamku
- godz. 17.00 – Sanok śpiewa na majowo – czyli wspólne muzykowanie i śpiewanie popularnych  polskich piosenek

 

3-maja-Konstytucja

Wyniki Wyborów na Sołtysów w Gminie Sanok

Category: Sanok
Utworzone: wtorek, 24, marzec 2015 08:52

GMINA SANOK / Gminna Komisja Wyborcza w Sanoku stwierdza, że w wyniku przeprowadzonych wyborów na sołtysów w dniu 22.03.2015 r., wybrane zostały następujące osoby:

SOŁTYSI GMINY SANOK

Kurzawa Elżbieta - Bykowce

Hnat Andrzej - Czerteż

Husak Paweł - Dębna

Dziurdziewicz Anna - Dobra

Łuczka Lesław - Falejówka

Bodziak Janina - Hłomcza

Kowalik Tadeusz - Jędruszkowce

Choma Zdzisław - Jurowce

Chrząszcz Marian - Kostarowce

Błaszczak Marian - Lalin

Baran Piotr - Liszna

Więcek Eugeniusz - Łodzina

Ambicka Maria - Markowce

Biega Zdzisław - Mrzygłód

Czubek Marian - Niebieszczany

Bieleń Jerzy - Pakoszówka

Haduch Janusz - Pisarowce

Zapotoczny Roman - Płowce

Sroka Jacek - Prusiek

Szałankiewicz Jerzy - Raczkowa

Wolanin Andrzej - Sanoczek

Piecuch Stanisław - Srogów Dolny

Jakima Jan - Srogów Górny

Skiba Jadwiga - Strachocina

Jaklik Marian - Stróże Małe i Wielkie

Kaczmarska Bogusława - Trepcza

Smoła Elżbieta - Tyrawa Solna

Pastuszak Agnieszka - Wujskie

Chudziak Andrzej - Zablotce

Gankiewicz Tomasz - Załuż

herb gminy 11

Urząd Gminy Sanok

Zabawy ostatkowe w świetlicach WDK w Kostarowcach i Płowcach

Category: Region
Utworzone: piątek, 27, luty 2015 08:33

KOSTAROWCE / PŁOWCE / 13 lutego w Płowcach, a 17 lutego 2015 roku w Kostarowcach odbyły się „ostatki” w świetlicach WDK . Imprezy zostały zorganizowane z myślą o dzieciach, które biorą czynny udział w zajęciach świetlicowych.

DSC 0259 0

Na „ostatki” przyszły dzieci w różnym  wieku, od przedszkolaków  po gimnazjalistów. Był smaczny poczęstunek oraz ciekawe zabawy, między innymi lepienie kul śnieżek z gazety, slalom z piłeczką  ping-pongową , taniec par na gazecie, rysowanie bałwanka z zawiązanymi oczami oraz wyścigi par okręconych serpentyną. Wszyscy wspaniale się bawili, było dużo śmiechu i radości.

DSC 0265

Spotkania zostały zrealizowane w świetlicach środowiskowych w WDK Kostarowce i  WDK Płowce w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sanok. Inicjatorką przedsięwzięcia była Katarzyna Popowicz - prowadząca na co dzień zajęcia w świetlicach.

 

źródło: Urząd Gminy Sanok

Zapraszamy na turniej tenisa stołowego

Category: Informacje Sportowe
Utworzone: czwartek, 26, luty 2015 09:33

STRACHOCINA / Wójt Gminy Sanok oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na  Gminny Turniej Tenisa Stołowego, który odbędzie się 1 marca 2015 r. o godz.14.00 w hali sportowej przy Zespole Szkół w Strachocinie.

Serdecznie zapraszamy do udziału Mieszkańców naszej Gminy!

Afisztenis

 

Urząd Gminy Sanok

 

100-latek w Prusieku

Category: Region
Utworzone: czwartek, 26, luty 2015 09:30

PRUSIEK / 23 lutego 2015 r. Pan Stanisław Rudy z Prusieka skończył 100 lat. Szanowny Jubilat czuje się dobrze i dopisuje mu zdrowie oraz dobry humor.

DSC 0100 1

Pan Stanisław jest bardzo pogodnym, ciepłym starszym Panem. W wieku 67 lat przeszedł na emeryturę. Pracował w Urzędzie Pocztowym w Sanoku. W 2001 r. został przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego odznaczony na stopień Porucznika.

Tato generalnie czuje się dobrze. Niestety ma problemy ze słuchem, ale jak na stulatka jego kondycja fizyczna i psychiczna jest bardzo dobra” – cieszy się Wanda Konik, córka Pana Stanisława.

 „Z naszych obserwacji wynika, że od 1993 roku, czyli od kiedy istnieje sanocki oddział KRUSu,  Pan Stanisław jest drugim 100-latkiem w naszym obszarze. Każdego roku dwie, trzy Panie świętuję setne urodziny, Panom niestety zdarza się to bardzo rzadko” – mówi Pan Andrzej Radożycki, pracownik KRUS w Sanoku.

Jubilata odwiedziła Anna Hałas - Wójt Gminy Sanok, Paweł Wdowiak – Sekretarz Gminy Sanok oraz Andrzej Radożycki  - Pracownik KRUS w Sanoku.  Pani Wójt podarowała Panu Stanisławowi tort w kształcie kosza kwiatów. To cukiernicze dzieło wykonała Pani Dorota Stodolak z Koła Gospodyń Wiejskich w Płowcach.

Pan Stanisław Rudy otrzymał życzenia do Premier Ewy Kopacz.

DSC 0048 0

Szanownemu Jubilatowi życzymy bardzo dużo zdrowia, życzliwości otaczających go ludzi, wsparcia oraz kolejnych 100 lat życia!

 

Urząd Gminy Sanok

Gminny Turniej Piłki Siatkowej

Category: Siatkówka
Utworzone: wtorek, 10, luty 2015 14:42

GMINA SANOK / W tym roku udział w turnieju zgłosiło 8 drużyn z terenu naszej gminy (Falejówka, Markowce, Niebieszczany, Pakoszówka, Pisarowce, Strachocina, Tyrawa Solna i Zabłotce).

Turniej Piłki Siatkowej-2015 002

Zgłoszone drużyny 1 lutego 2015 r. na dwóch halach sportowych - w Niebieszczanach i Strachocinie rozegrały mecze półfinałowe. Do finału który odbył się 8 lutego 2015r.na hali sportowej w Strachocinie weszły 4 drużyny. W wyniku przeprowadzonych rozgrywek najlepsza okazała się drużyna z Markowiec. II miejsce zajęły Niebieszczany, III Zabłotce a IV Strachocina.

Po turnieju wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary  i nagrody rzeczowe.

 

 

Urząd Gminy Sanok

Zapraszamy w ferie na lodowisko w Trepczy!

Category: Region
Utworzone: czwartek, 05, luty 2015 12:24

TREPCZA / „Biały Orlik” w Trepczy właśnie rozpoczął swój kolejny sezon. W poprzednich latach  cieszył się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. To nowe miejsce na mapie gminy, gdzie najmłodsi mieszkańcy mogą świetnie spędzić czas i rozwijać swoje sportowe talenty.

Ferie na Białym orliku w Trepczy

Kiedy można korzystać z Białego Orlika?

Lodowisko jest czynne w ferie zimowe w godzinach: 8.00 – 11.00 oraz 16.00-20.00.

Na miejscu nie ma  możliwości wypożyczenia łyżew. Wstęp jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy i nie tylko na sportowe szaleństwo na lodowisku!

 

Urząd Gminy Sanok

"Dzień Babci i Dziadka" w Pakoszówce

Category: Region
Utworzone: czwartek, 05, luty 2015 11:47

PAKOSZÓWKA / W dniu 31.01.2015 r. w WDK w Pakoszówce miała miejsce uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. Przygotowali ją uczniowie klas I – VI pod opieką nauczycieli oraz Rada Rodziców.

DSC 0036 0

Babcie i Dziadkowie mogli podziwiać występy swoich wnucząt, a wśród nich tańce, piosenki oraz zabawne scenki rodzajowe. Było również wspólnie odśpiewane „Sto lat”, po którym nastąpiło wręczanie drobnych prezentów wykonanych własnoręcznie przez uczniów. Potem nadszedł czas na wspólne śpiewanie, w którym pomagali grając na akordeonach byli uczniowie naszej szkoły, a obecnie studenci PWSZ w Sanoku.

Wśród zaproszonych gości byli: Anna Hałas – Wójt Gminy Sanok, ks. Proboszcz Bolesław Konieczny, Marian Futyma – Radny Powiatu Sanockiego, Tadeusz Burka – Przewodniczący Rady Gminy,  Stanisław Mika – Radny Gminy Sanok, Jerzy Bieleń – sołtys wsi.

 

Urząd Gminy Sanok

Dzień Babci i Dziadka w Sanoczku

Category: Region
Utworzone: piątek, 30, styczeń 2015 15:47

SANOCZEK / Dnia 24 stycznia 2015 r. odbyła się uroczystość „Dnia Babci i Dziadka”, którą przygotowała Rada Rodziców, uczniowie oraz nauczyciele.

DSC02753

Uroczystość  uświetnił występ wnucząt – uczniów Szkoły Podstawowej w Sanoczku oraz utalentowanych muzyków z Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku – laureatów wielu konkursów na scenach krajowych i zagranicznych.

Wśród zaproszonych gości byli: Tadeusz Burka – Przewodniczący Rady Gminy, ks. Proboszcz Michała Błaszkiewicz, Andrzej Wolanin – Radny Gminy Sanok i sołtys wsi, Maria Koczera – Dyrektor Szkoły w Sanoczku, Andrzej Szymański – Prezes Towarzystwa przyjaciół Dzieci, Teresa Kudroń – wieloletnia przewodnicząca szkoły w Sanoczku, Helena Oryszczak – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Sanoczku.

Wszystkim Drogim Babciom i Dziadkom z naszej Gminy, składamy najlepsze życzenia. Niech każdy Wasz dzień wypełnia  ludzka życzliwość,  pomoc i wsparcie. Życzę Państwu przede wszystkim dużo optymizmu, witalności, radości z każdego dnia oraz ogromnej pociechy z Waszych wnuków i dzieci. 

 

Urząd Gminy Sanok

VII Noworoczne Kolędowanie w Niebieszczanach

Category: Region
Utworzone: wtorek, 27, styczeń 2015 09:57

NIEBIESZCZANY / 25 stycznia w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Niebieszczanach odbyło się Noworoczne kolędowanie.

Noworoczne KolÖdowanie-Niebieszczany 2015 009

Impreza miała na celu pielęgnowanie tradycji śpiewania polskich kolęd i pastorałek. Przy wypełnionej po brzegi sali zaprezentowało się 7 zespołów. Koncert rozpoczęła strażacka orkiestra dęta z Pakoszówki prezentując kolędy w wersji instrumentalnej. Po orkiestrze dętej na scenie wystąpił Zespół Ludowy i Rozrywkowy   z Państwowej  Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku. Na kolędowaniu nie mogło zabraknąć dzieci ze Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach, które nie tylko pięknie śpiewały kolędy ale również pięknie wyglądały jako anioły czy pastuszkowie.

 Podczas kolędowania wystąpił również: zespół wokalno-instrumentalny „Lawenda” z Sanoczka, zespół śpiewaczy „Zgoda” z Kostarowiec oraz zespół obrzędowo-wokalny „ Pakoszowianie ” z Pakoszówki. Kolędowanie zakończyła kapela ludowa „ Kamraty ”.

Pani Anna Hałas – Wójt Gminy Sanok podziękowała wszystkim zespołom za piękne kolędowanie, wręczając im pamiątkowe dyplomy i statuetki.    

 

Urząd Gminy Sanok

Dzień Babci i Dziadka w Prusieku

Category: Region
Utworzone: poniedziałek, 26, styczeń 2015 09:10

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów prusiek2015 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

PRUSIEK / Dnia 23 stycznia 2015 r. w Wiejskim Domu Kultury w Prusieku odbyła się uroczystość zorganizowana  przez Szkołę Podstawową w Prusieku z okazji Dnia Babci i Dziadka.

DSC 0094

W uroczystości wzięli udział Dziadkowie i Babcie uczniów szkoły. Dzieci przedstawiły ciekawą część artystyczną, a nastepnie rozdały swoim Babciom i Dziadkom laurki. Solenizanci nie kryli wzruszenia i zadowolenia ze swoich wnuków.

Wszystkim Drogim Babciom i Dziadkom z naszej Gminy, składamy najlepsze życzenia. Niech każdy Wasz dzień wypełnia  ludzka życzliwość,  pomoc i wsparcie. Życzę Państwu przede wszystkim dużo optymizmu, witalności, radości z każdego dnia oraz ogromnej pociechy z Waszych wnuków i dzieci. 

 

{gallery}prusiek2015{/gallery}

Urząd Gminy Sanok

Noworoczne Kolędowanie w Niebieszczanach

Category: Koncerty
Utworzone: piątek, 16, styczeń 2015 08:59

NIEBIESZCZANY / Serdecznie zapraszamy na "Noworoczne Kolędowanie", które odbędzie się 25 stycznia 2015 r. (niedziela) w WDK w Niebieszczanach.

Wystąpią:

* Orkiestra Dęta z Pakoszówki

* Zespół wokalno-instrumentalny i ludowy z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku

* Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach

* Zespoł wokalny LAWENDA z Sanoczka

* Zespół śpiewaczy ZGODA z Kostarowiec

* Zespół obrzędowo-wokalny PAKOSZOWIANIE

* Kapela ludowa KAMRATY

 

Noworoczne Kolędowanie - Niebieszczany

Otwarcie wystawy „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”

Category: Plenery i wystawy
Utworzone: poniedziałek, 24, listopad 2014 09:28

SANOK / Wójt Gminy Sanok oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na uroczyste otwarcie  XIX Wystawy „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”, które odbędzie się 27 listopada o godzinie 13.00 w Sali klubu „Górnik” w Sanoku.

Wystawę „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia” będzie można podziwiać w Klubie „Górnik” do 1 grudnia (włącznie) w godzinach od 9.00 do 17.00.

Serdecznie zapraszamy!

Wystawa Boż.2014

 

Dotacja dla bibliotek Gminnego Ośrodka Kultury

Category: Sanok
Utworzone: czwartek, 20, listopad 2014 08:34

Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku pozyskał dotację na zakup nowości wydawniczych do bibliotek, w tym lektur szkolnych w ramach Programu Biblioteki Narodowej –„ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych – Priorytet 2.”

polaczone2 

Całkowita wartość projektu wynosi 8.000 zł, kwota dofinansowania  wyniesie 6.000,00 zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny Gminnego Ośrodka Kultury.

Celem projektu jest:

* wspieranie w formie partnerstwa gminnych bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,

* kształtowanie nawyków korzystania z wiedzy i informacji z szeroko rozumianej literatury. 

3 13904860211 300

W czerwcu bieżącego roku Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku, jako przedstawiciel Bibliotek Gminnych w Falejówce, Pisarowcach oraz Strachocinie podpisał porozumienia o współpracy ze szkołami: Szkołą Podstawową w Falejówce, Szkołą Podstawową w Pisarowcach oraz Zespołem Szkół w Strachocinie .

W wyniku realizacji projektu zostaną zakupione lektury szkolne, literatura dziecięco-młodzieżowa oraz odbędzie się wiele wspólnych działań edukacyjnych i kulturalnych takich jak: konkursy literacko-plastyczne, lekcje biblioteczne oraz wystawy.

ZREALIZOWANO ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA.

 

Urząd Gminy Sanok

Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Sanok

Category: Sanok
Utworzone: środa, 19, listopad 2014 12:03

Po problemach z awarią systemu w Państwowej Komisji Wyborczej w końcu poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów samorządowych w Gminie Sanok. Wójtem został pani Anna Hałas, która otrzymała 4298 głosów. Jej oponent pan Janusz Cecuła otrzymał 2323 głosy.

logo

Poniżej prezentujemy wyniki wyborów do Rady Gminy Sanok:

Okręg 1

Komitet Wyborczy Wyborców Wsi Stróże i Płowce

 
 

ZAPOTOCZNY Roman Andrzej

103 głosy

   
           

 

Okręg 2

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  

 

KOTLARZ Wilhelm

219 głosów

   

 

Okręg 3

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  

 

MORAWSKI Zbigniew

206 głosów

   

 

Okręg 4

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  

 

DZIERŻAWSKI Jan

281 głosów

   

 

Okręg 5

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  

 

WOLANIN Andrzej

201 głosów

   

Okręg 6

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  

 

DEREŃ Stanisław Mikołaj

153 głosy

   

 

Okręg 7

Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządność i Odpowiedzialność"  

 

BURKA Tadeusz Józef

299

 

Okręg 8

Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządność i Odpowiedzialność"  

 

JAKIMA Jan

396 głosów

   

 

Okręg 9

Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządność i Odpowiedzialność"  

 

CECUŁA Rafał Łukasz

256 głosów

   

 

Okręg 10

Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządność i Odpowiedzialność"  

 

MIKA Stanisław

289 głosów

   

 

Okręg 11

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  

 

WOJTAS Tadeusz

     

 

Okręg 12

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  

 

KACZMARSKA Bogusława

250 głosów

   

 

Okręg 13

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  

 

CZECH Jacek

167 głosów

   

 

Okręg 14

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  

 

KROWIAK Jolanta Aneta

191 głosów

   

 

Okręg 15

Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządność i Odpowiedzialność"  

 

PASTUSZAK Agnieszka Teresa

298 głosów

   

 

 

W nowym składzie Rady Gminy liczba radnych rozłożyła się następująco:

Komitet Wyborczy Wyborców Wsi Stróże i Płowce – 1 radny

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  - 7 radnych

Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządność i Odpowiedzialność" - 5 radnych

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe   - 2 radnych

Pogoda Sanok z serwisu

1

Promowane firmy

 

Nasz Sanok

herbSanok –to miasto położone w południowo-wschodniej części województwa Podkarpackiego, u zbiegu dróg wiodących z Przemyśla, Rzeszowa i Krosna w głąb Bieszczadów.... więcej

punktMapa Sanoka
punktHistoria Sanoka
punktWYDARZENIA
punktUrząd Miasta i Gminy
punktStarostwo powiatowe
punktStraż Miejska
punktPolicja
punktPaństwowa Straż Pożarna
punktUrzędy Pocztowe
punktSzkoły
punktPrzedszkola i żłobki
punktSzpitale
punktStowarzyszenia
punktKościoły

Informator

ikonka_5Zbiór przydatnych informacji, które pomogą w życiu codziennym.

Przydatne informacje:

punktUrzędy
punktBanki
punktBankomaty
punktTaxi
punktKino
punktDyskoteki
punktApteki
punktRozkład jazdy

punktRestauracje
punktCzynne po 22
punktPizza na telefon
punktJedzenie na telefon
punktKwiaciarnie
punktNoclegi
punktFirmy
punktOgłoszenia

Ciekawe miejsca

ikonka_6Sanok to miasto położone w południowo-wschodniej części województwa Podkarpackiego, u zbiegu dróg.... więcej

punktCiekawe miejsca
punktWarto zobaczyć

punktZabytki Sanoka
punktMuzea Sanoka

Komunikacja

ikonka_7Sanok to miasto położone w południowo-wschodniej części województwa Podkarpackiego, u zbiegu dróg.... więcej

punktMKS Sanok
punktPKP Sanok

punktPKS Sanok
punktPrywatni


Ostatnie komentarze